• [Chúc Mừng] ID 807869****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:36:45 |
 • [Chúc Mừng] ID 927985****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:36:41 |
 • [Chúc Mừng] ID 876417****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:36:40 |
 • [Chúc Mừng] ID 739014****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:36:35 |
 • [Chúc Mừng] ID 447458****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:36:31 |
 • [Chúc Mừng] ID 325566****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:36:13 |
 • [Chúc Mừng] ID 361256****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:36:04 |
 • [Chúc Mừng] ID 391103****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:36:03 |
 • [Chúc Mừng] ID 778679****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:36:02 |
 • [Chúc Mừng] ID 885035****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:36:00 |
 • [Chúc Mừng] ID 898640****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:35:59 |
 • [Chúc Mừng] ID 114320****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:35:57 |
 • [Chúc Mừng] ID 820693****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:35:55 |
 • [Chúc Mừng] ID 821954****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:35:52 |
 • [Chúc Mừng] ID 983809****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:35:50 |
 • [Chúc Mừng] ID 980115****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:35:48 |
 • [Chúc Mừng] ID 971055****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:35:47 |
 • [Chúc Mừng] ID 342433****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:35:46 |
 • [Chúc Mừng] ID 867868****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:35:45 |
 • [Chúc Mừng] ID 782737****
 • Đã Nạp Thành Công
 • Kim Cương Lúc 2024-06-24 19:35:43 |

  GÓI QUÀ FREEFIRE

  Lưu ý: ID Game Cần Nạp Ít Nhất 100.000đ Tại shopnhanqua.com Để Đủ Điều Kiện Nhận Vật Phẩm (Có Thể Cộng Dồn 2 Lần 50.000đ)
  Mỗi Tài Khoản Chỉ Có Thể Nhận Được 1 Gói Quà Từ Hệ Thống

  • 10.000 kim cương Nhận
  • Mp40 Tia Chớp Tử Thần Lv8 Nhận
  • M1014 Huyết Hỏa Lv8 Nhận
  • M4A1 Hỏa Ngục Lv7 Nhận
  • FaMas Dạ Xoa Lv7 Nhận
  • M1887 Sinh Nhật 5 Tuổi Lv7 Nhận
  • M1014 Long Tộc Lv7 Nhận
  • Mp5 Thiên Thần Lv7 Nhận
  • AK Rồng Xanh Lv7 Nhận
  • Scar Cá Mập Đen Lv7 Nhận
  • Mp40 Mãng Xà Lv7 Nhận

  GÓI GIFTCODE FREEFIRE

  Lưu ý: ID Game Cần Nạp Ít Nhất 100.000đ Tại SHOPNHANQUA.COM Để Đủ Điều Kiện Nhận Vật Phẩm (Có Thể Cộng Dồn 2 Lần 50.000đ)
  Mỗi Tài Khoản Chỉ Có Thể Nhận Được 1 Gói Quà Từ Hệ Thống

  Gói code 10.000 kim cương
  Gói code 10.000 kim cương
  Mã gói:1

  Gói code scar cá mập đen LV7
  Gói code scar cá mập đen LV7
  Mã gói:2

  Groza Địa Chấn Sắc Màu Lv7
  Groza Địa Chấn Sắc Màu Lv7
  Mã gói:3

  Mp40 Tia Chớp Tử Thần Lv8
  Mp40 Tia Chớp Tử Thần Lv8
  Mã gói:4

  Famas Dạ Xoa Lv7
  Famas Dạ Xoa Lv7
  Mã gói:5

  Mp40 Mãng Xà Lv7
  Mp40 Mãng Xà Lv7
  Mã gói:6

  M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt Lv7
  M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt Lv7
  Mã gói:7

  Ak Rồng Xanh Lv7
  Ak Rồng Xanh Lv7
  Mã gói:8

  Chim Gõ Kiến Lv7
  Chim Gõ Kiến Lv7
  Mã gói:9
  Bảng Giá Nạp Thẻ

  Mệnh giá
  Nhận Được
  50.000 VND 3.200
  100.000 VND 9.100 + Gói Quà
  200.000 VND 21.900 + Gói Quà
  500.000 VND 51.400 + Gói Quà
  Để kiểm tra trạng thái thẻ của bạn, vui lòng điền mã thẻ hoặc seri vào bên dưới