• [Chúc Mừng] ID 337202****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:09:56 |
 • [Chúc Mừng] ID 125874****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:09:39 |
 • [Chúc Mừng] ID 374927****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:09:37 |
 • [Chúc Mừng] ID 877737****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:08:58 |
 • [Chúc Mừng] ID 649905****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +21.900 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:08:50 |
 • [Chúc Mừng] ID 294819****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +51.400 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:07:49 |
 • [Chúc Mừng] ID 231269****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +51.400 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:07:45 |
 • [Chúc Mừng] ID 783588****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +51.400 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:07:44 |
 • [Chúc Mừng] ID 710075****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:06:54 |
 • [Chúc Mừng] ID 564014****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:06:51 |
 • [Chúc Mừng] ID 747795****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +21.900 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:06:35 |
 • [Chúc Mừng] ID 113741****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:05:57 |
 • [Chúc Mừng] ID 153596****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:05:56 |
 • [Chúc Mừng] ID 206520****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:04:55 |
 • [Chúc Mừng] ID 458451****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +21.900 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:04:49 |
 • [Chúc Mừng] ID 228167****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:04:46 |
 • [Chúc Mừng] ID 285780****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +51.400 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:04:39 |
 • [Chúc Mừng] ID 454366****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:03:53 |
 • [Chúc Mừng] ID 538822****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:03:33 |
 • [Chúc Mừng] ID 766848****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-07-13 16:02:52 |

  Lưu ý: ID Game Cần Nạp Ít Nhất 100.000đ Tại shopnhanqua.com Để Đủ Điều Kiện Nhận Vật Phẩm (Có Thể Cộng Dồn 2 Lần 50.000đ)
  Mỗi Tài Khoản Chỉ Có Thể Nhận Được 1 Gói Quà Từ Hệ Thống

  • 10.000 kim cương Nhận
  • Mp40 Tia Chớp Tử Thần Lv8 Nhận
  • M1014 Huyết Hỏa Lv8 Nhận
  • M4A1 Hỏa Ngục Lv7 Nhận
  • FaMas Dạ Xoa Lv7 Nhận
  • M1887 Sinh Nhật 5 Tuổi Lv7 Nhận
  • M1014 Long Tộc Lv7 Nhận
  • Mp5 Thiên Thần Lv7 Nhận
  • AK Rồng Xanh Lv7 Nhận
  • Scar Cá Mập Đen Lv7 Nhận
  • Mp40 Mãng Xà Lv7 Nhận

  Lưu ý: ID Game Cần Nạp Ít Nhất 100.000đ Tại SHOPNHANQUA.COM Để Đủ Điều Kiện Nhận Vật Phẩm (Có Thể Cộng Dồn 2 Lần 50.000đ)
  Mỗi Tài Khoản Chỉ Có Thể Nhận Được 1 Gói Quà Từ Hệ Thống

  Gói code 10.000 kim cương
  Gói code 10.000 kim cương
  Mã gói:1

  Gói code scar cá mập đen LV7
  Gói code scar cá mập đen LV7
  Mã gói:2

  Groza Địa Chấn Sắc Màu Lv7
  Groza Địa Chấn Sắc Màu Lv7
  Mã gói:3

  Mp40 Tia Chớp Tử Thần Lv8
  Mp40 Tia Chớp Tử Thần Lv8
  Mã gói:4

  Famas Dạ Xoa Lv7
  Famas Dạ Xoa Lv7
  Mã gói:5

  Mp40 Mãng Xà Lv7
  Mp40 Mãng Xà Lv7
  Mã gói:6

  M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt Lv7
  M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt Lv7
  Mã gói:7

  Ak Rồng Xanh Lv7
  Ak Rồng Xanh Lv7
  Mã gói:8

  Chim Gõ Kiến Lv7
  Chim Gõ Kiến Lv7
  Mã gói:9

  Bảng Giá Nạp Thẻ

  Mệnh giá
  Nhận Được
  50.000 VND 3.200
  100.000 VND 9.100 + Gói Quà
  200.000 VND 21.900 + Gói Quà
  500.000 VND 51.400 + Gói Quà

  KIỂM TRA THẺ NẠP

  Lịch sử nạp theo thời gian thực (Tự động cập nhật sau )
  THỜI GIAN ID GAME VẬT PHẨM TRẠNG THÁI
  2024-07-13 16:09:56 337202**** +9.100 Thành Công
  2024-07-13 16:09:39 125874**** +9.100 Thành Công
  2024-07-13 16:09:37 374927**** +3.200 Thành Công
  2024-07-13 16:08:58 877737**** +3.200 Thành Công
  2024-07-13 16:08:50 649905**** +21.900 Thành Công
  2024-07-13 16:07:49 294819**** +51.400 Thành Công
  2024-07-13 16:07:45 231269**** +51.400 Thành Công
  2024-07-13 16:07:44 783588**** +51.400 Thành Công
  2024-07-13 16:06:54 710075**** +9.100 Thành Công
  2024-07-13 16:06:51 564014**** +3.200 Thành Công

  LỢI ÍCH TỪ HỆ THỐNG

  Nạp kim cương uy tín Kim cương ưu đãi, được nhiều Youtube ,Tiktoker sử dụng
  Nạp kim cương giá rẻ Giá nạp rẻ, nhận thêm các phần quà hấp dẫn trực tiếp qua id game
  Nạp kim cương nhanh Chỉ 30s sau khi thanh toán là kim cương đã có trong tài khoản
  Nạp kim cương an toàn Nạp kim cương qua ID game, không cần phải đăng nhập tài khoản hay mật khẩu